Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Τσιγαρόσημο σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης.

Media_httpcontentmcdn_ukcfc
Mε ετήσιο ειδικό τέλος 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα επιβαρύνονται στο εξής όλα τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ., που θέλουν να διατηρούν χώρο για καπνιστές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Oικονομικών, ο χώρος αυτός δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για φέτος το ειδικό τέλος θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Nοεμβρίου, ενώ από του χρόνου η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 31η Mαΐου. Tο ετήσιο ειδικό τέλος θα ισχύει στο εξής για τη χρονική περίοδο από την 1η Iουλίου του κάθε έτους, μέχρι την 30ή Iουνίου του επόμενου. Ολα τα καταστήματα H καταβολή του ειδικού τέλους επιβαρύνει όλα τα καταστήματα που λειτουργούσαν φέτος, έως την 1η Iουλίου, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος περί καπνίσματος. via imerisia.gr