Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Τις βλέψεις της στρέφει η Κυβέρνηση στους καπνιστές για την εύρεση οικονομικών πόρων. Το κάπνισμα, λατρεμένο άθλημα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων, μπορεί να φέρει χρήματα στο κράτος, χωρίς ιδιαίτερη αποδοκιμασία όπως η έκτακτη εισφορά. Το κέρδος του κράτους από την πώληση ενός πακέτου είναι 3.5€ Παρόλο τις αυξήσεις στις τιμές των πακέτων, δεν μειώθηκε δραματικά ο αριθμός καπνιζόντων, οπότε το Υπουργείο Οικονομίας πιθανό να ανεβάσει και άλλο την τιμή του πακέτου.

Όσο αφορά τον νόμο περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους, παύει να ισχύει αφού τα υπουργεία Οικονομίας και Υγείας επαναφέρουν το παλιό σύστημα σε χώρο καπνιζόντων και μη σε καζίνο και μεγάλα κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων, με μουσική. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν πόσο των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τη λειτουργία ειδικών χώρων για καπνίζοντες. Ο νόμος βέβαια στην πράξη δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ, οπότε τα δυο υπουργεία θεώρησαν σκόπιμο να επωφεληθούν από την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστεί και το καπνόσιμο, αίτημα που ζητήθηκε από ιδιοκτήτες καφετεριών, καφενείων και μπαρ, να πληρώνουν δηλαδή ένα ποσό και να εξαιρούνται από το νόμο, σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση πασχίζει να βρει οικονομικούς πόρους.